Brandverzekering: Wat omvat de dekking ‘Waterschade’?

06 december 2019

Je brand- of woonverzekering dekt ook waterschade. Dit is een dekking die de verzekeraar verplicht moet opnemen in de polis. Maar wat houdt die precies in? Welke schade zal je verzekeraar vergoeden? Geen idee? Maak je geen zorgen: je bent niet de enige. Toch is het goed om dit vooraf te weten, zodat je op het moment van de schade niet wordt overspoeld door onaangename verrassingen. In deze blogpost zetten we enkele ‘goed om te wetens’ op een rij.

In een brand- of woningverzekering staat steevast een dekking Waterschade. Die dekt onvoorziene schade door water aan je woning en inboedel, maar ook je eventuele aansprakelijkheid wanneer waterschade bij jou schade aan derden - bijvoorbeeld de buren - toebrengt. Ben je huurder, dan wordt ook je huurdersaansprakelijkheid tegenover de eigenaar én derden gedekt. Redenen genoeg dus om er zeker een af te sluiten. 

Meer dan de helft van de schadegevallen die door de brandverzekering worden vergoed, hebben met water te maken. Die waarborg is dus geen detail.

Wat is waterschade precies? Alvast niet hetzelfde als de schade die je lijdt door overstromingen, bijvoorbeeld. Water dat insijpelt en vloeistoffen die lekken zijn gedekt door de waarborg ‘Waterschade’. Maar de beek naast je tuin die overloopt en je keuken onder water zet, is een natuurramp en valt onder een andere waarborg. (Wordt die officieel als natuurramp erkend, dan word je wellicht vergoed door het Natuurrampenfonds.)

Waterschade omvat meer dan je denkt 

Wanneer de temperatuur onder het vriespunt duikt, is het extra opletten geblazen. Waterschade ontstaat vaak door het barsten van waterleidingen buiten of in onverwarmde ruimtes. Dit kan je voorkomen door de leidingen tijdelijk te ledigen en af te dekken en ruimtes te verwarmen tot de vorst voorbij is. 

Ook vaak voorkomende oorzaken zijn: 

 • waterinsijpeling via het dak en platte daken; 
 • verstopte dakgoten die overlopen;  
 • lekken in verouderde leidingen; 
 • was- of vaatmachines die overlopen; 
 • kranen die blijven openstaan...

Belangrijk om dit allemaal goed in het oog te houden, de nodige voorzorgen te nemen en onderhoudsbeurten of herstellingen niet uit te stellen, want de gevolgen van waterschade voor je woning en je inboedel kunnen (erg) duur zijn.

Enkele nuttige preventietips 
 • controleer regelmatig je waterleidingen zodat lekken snel opgespoord worden. Een lekkende leiding produceert al gauw 4 liter water per uur of 700 liter na een week.
 • stroomt er geel of bruinachtig water uit de kraan na een periode waarin deze niet gebruikt werd? Dat is een alarmsignaal: de kans bestaat dat de leiding aan de binnenzijde aan het roesten is.
 • een toiletspoeling (‘chasse’) die blijft lopen kan de waterrekening gigantisch doen oplopen. Extra alert zijn, dus, en tijdig herstellen, want dit is een voorbeeld van dure ‘schade’ die niet gedekt is door de brand- of woningverzekering. 
 • controleer of de afdichtingen rond de douche en het bad OK zijn.
 • vochtvlekken op muren en plafonds kunnen wijzen op een lek in ingemetselde leidingen.
 • kies een was- en vaatmachine met een anti-overloopsysteem en laat ze niet werken tijdens je afwezigheid.  Controleer de filters geregeld.

Wat dekt de waarborg Waterschade? 

Zoals gezegd dekt de waarborg ‘Waterschade’ de onvoorziene schade aan je woning en inboedel, naast je aansprakelijkheid t.o.v. derden. Maar er wordt nog meer vergoed. Maak je kosten om waterschade te voorkomen of de gevolgen ervan bij voorbaat te beperken? Moet je (bijvoorbeeld) om een ingemetselde leiding te controleren, muren openbreken en achteraf weer herstellen? Dan kan je brandverzekering ook hierin tussenkomen. 

Wat is niet gedekt? 

Elke polis is anders, het ene schadegeval is ook het andere niet. Maar er zijn toch enkele principes rond wat niét gedekt is. Goed om te weten, wil je bij schade niet voor onaangename verrassingen staan.  

 • Gebrek aan onderhoud van woning, leidingen, installaties, toestellen - en gebrek aan voorzorgen om schade te voorkomen zijn twee vaak voorkomende ‘bezwaren’ van de verzekeraar. Bijvoorbeeld? Vriesschade aan een buitenhuisje dat je zonder verwarming of voldoende isolatie achterlaat, zal wellicht niet vergoed worden. 

Let wel: de muur openbreken om problemen met een ingemetselde leiding te voorkomen kan vergoed worden, maar de muur openbreken en die leiding na waterschade herstellen wordt niét vergoed.


 • De herstelling van de toestellen of leidingen die de waterschade hebben veroorzaakt (was- of vaatwasmachine, verwarmingsinstallatie, verroeste of lekkende leiding,...) is niet gedekt.
 • De herstelling van het dak of plat dak waarlangs het water is binnengesijpeld, wordt ook niet vergoed. 

Wat als je huurder bent? 

Als huurder vergoedt jouw brand- of woningverzekering de schade aan jouw eigen inboedel.  De brandverzekeraar van de eigenaar kan een terugvordering instellen (“verhaal uitoefenen”, zoals dat heet) tegen jou als huurder:

 • als het schadegeval te wijten is aan de fout van jou als huurder 
 • of aan fouten en gebreken die jou kunnen aangerekend worden, omdat je de kraan liet openstaan, een kapotte wasmachine liet draaien tijdens je afwezigheid of dorre bladeren niet uit de dakgoot hebt verwijderd. 

Als huurder kan je de dekking Huurdersaansprakelijkheid van je brandverzekering inroepen om de verzekeraar van de eigenaar terug te betalen. 

Raken jouw meubels beschadigd worden door waterinsijpeling via het dak, dan zal jouw verzekeraar de schadevergoeding terugvorderen van de eigenaar. Die zal dan de aansprakelijkheidsdekking van zijn eigen verzekering aanspreken om de verzekeraar van de huurder terug te betalen.

En wat (bijvoorbeeld) als de waterschade door de buren veroorzaakt wordt? 
Een goede verzekeringsmakelaar zal je zeker door moeilijke of complexe verzekeringssituaties heen loodsen. Dit zijn momenten waarop hij zijn meerwaarde bewijst.

Wat te doen bij waterschade?

Eerste werk: zorg ervoor dat de oorzaak van de waterschade zoveel mogelijk wordt weggenomen. Draai dus de watervoorziening van de woning of de watertoevoer van de machine af. Doe wat je kan om verdere schade te voorkomen. 

Is het water afkomstig van een andere woning, verwittig dan zo snel mogelijk de buur, de eigenaar of de beheerder (syndicus) van het flatgebouw. Is het dak beschadigd, leg dan voorlopig een dekzeil.

Sluit de elektriciteit af als het lek zich bij een elektrische installatie voordoet en doe een beroep op een vakman om de elektriciteit weer aan te zetten. Dit geldt ook voor bevroren leidingen, bijvoorbeeld: best niet zelf experimenteren. 

Maak een lijst van beschadigde goederen, neem foto’s als bewijsmateriaal en verwijder pas daarna de beschadigde meubels en voorwerpen. 

En doe zo spoedig mogelijk aangifte bij je verzekeraar. Kort na de schade zal je makelaar je bijstaan met alle do’s en dont’s, zodat je de waterellende al snel weer kunt vergeten.

 

Een goed gesprek over de juiste brand- of woningverzekering voor jou en je gezin? 

Maak hier een afspraak

Ook interessant

blogposts over Wonen