Een hypothecaire lening afsluiten: op deze belastingvoordelen heb je recht

22 juli 2019

Dankzij een hypothecaire lening of woonkrediet kun je niet alleen je droomwoning financieren maar kun je ook genieten van enkele fiscale voordelen, tenminste als het om je enige eigen woning gaat. Op welke fiscale voordelen je precies recht hebt, hangt af van het gewest waar je woont (het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest hebben elk hun eigen regeling), je gezinssituatie en het geleende bedrag. In dit artikel zetten we per regio de cijfers op een rij.

Vlaanderen: de geïntegreerde woonbonus

Wie in Vlaanderen een hypothecaire lening afsluit, heeft recht op een geïntegreerde woonbonus. Die levert een belastingvoordeel op van 40 procent op het totaal afgeloste bedrag van het vorige boekjaar, met een maximum van 1520 euro. 

Bijkomende fiscale voordelen
Tijdens de eerste 10 jaar komt er bovenop het maximumbedrag 760 euro bij als de woning waarvoor je geleend hebt je enige en eigen woning blijft. Heb je drie kinderen of meer op het moment dat je de lening afsluit, dan komt er nog 80 euro bij.

Maximale belastingvermindering
De maximale belastingvermindering de eerste 10 jaar bedraagt 944 euro per kredietnemer (€ 2.360 x 40%) voor wie leent voor zijn enige woning.

De Vlaamse geïntegreerde woonbonus kan bovendien gecombineerd worden met het federale langetermijnsparen.

Wat bij een hypothecair mandaat of een herfinanciering?
Een hypothecair mandaat of een hypothecaire volmacht geeft geen recht op een belastingvermindering. 

Indien de geherfinancierde lening hypothecair gewaarborgd was, dan blijf je steeds dezelfde belastingvermindering krijgen. Het deel van de lening dat dient om de wederbeleggingsvergoeding of notariskosten te financieren komt niet in aanmerking voor belastingvermindering.

woonbonus

Wallonië: de chèque-habitat

Wie in het Waalse Gewest leent voor zijn enige en eigen woning, heeft recht op de chèque-habitat. De belastingvermindering wordt berekend op basis van je netto belastbaar inkomen en bestaat uit twee delen:

  • een forfaitair gedeelte van 125 euro per kind ten laste, dat wordt/vrij kan worden verdeeld over de twee ouders
  • een variabel gedeelte dat bepaald wordt a rato van het inkomen van de belastingplichtige

Als het netto belastbaar inkomen lager is dan 21.000 euro, dan is de vermindering 1.520 euro (= het referentiebedrag). Als het netto belastbaar inkomen hoger is dan 21.000 euro en kleiner dan 81.000 euro, dan wordt het gedeelte dat hoger is dan 21.000 euro vermenigvuldigd met 1,275% en het resultaat daarvan wordt afgetrokken van het referentiebedrag. Wanneer het belastbaar inkomen van het belastbaar tijdperk 81.000 euro overschrijdt, is er geen belastingvermindering. Hou er rekening mee dat het inkomstenbedrag van 21.000 euro en 81.000 euro jaarlijks wordt geïndexeerd. Het bedrag van de chèque habitat zelf wordt niet geïndexeerd.

De chèque habitat wordt gedurende maximaal 20 jaar toegestaan op voorwaarde dat je netto belastbaar inkomen niet hoger is dan 81.000 euro (nog te indexeren).

In ieder geval wordt vanaf het 11dejaar het bedrag van de chèque habitat gehalveerd.

hypothecaire lening belastingsvoordeel

Brussel: verhoogde vrijstelling van registratierechten

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan je onder bepaalde voorwaarden genieten van een vrijstelling van registratierechten op de eerste schijf van 175.000 euro bij de aankoop van je woning. Dit ‘abattement’ levert een besparing op van 21.875 euro aan registratierechten. Indien de woning een verkoopwaarde heeft van meer dan 500.000 euro gaat het abattement verloren. 

Ben je nog op zoek naar een fiscaal voordelige hypothecaire lening?

Gebruik onze tool

Belastingvoordeel hypothecaire lening op tweede, derde verblijf of investeringspand

Heb je een tweede of derde verblijf waarvoor je ook een hypothecaire lening hebt afgesloten? Dan val je onder het stelsel van het langetermijnsparen, wat op federaal niveau wordt geregeld. Je krijgt 30 procent belastingvoordeel op de kapitaalaflossingen en de premies van de schuldsaldoverzekering. 

Dit is wel beperkt tot een maximum van 2.310 euro per persoon. Je maximale fiscale voordeel bedraagt dus 693 euro. Verhuur je je tweede woning? Dan kun je bovendien de intresten aftrekken van je onroerend inkomen.

Maximale fiscale korf van 2.310 euro

Het belastingvoordeel op tweede en derde woningen is wel beperkt. Je beschikt namelijk over één federale fiscale korf van 2.310 euro. Als die opgevuld is, dan levert de aftrek van de kapitaalaflossingen voor je tweede woning geen fiscaal voordeel meer op. Het gewestelijke belastingvoordeel heeft dus voorrang op het federale. 

Voor het Vlaams Gewest en het Waalse Gewest en een lening aangegaan vanaf 2016, is in bepaalde gevallen cumul mogelijk zolang het Wetboek van de Inkomstenbelastingen geen verrekening voorziet met de Vlaamse Geïntegreerde Woonbonus noch met de Waalse chèque habitat.

Je hypothecaire lening invullen op je belastingaangifte

Vul je je belastingbrief in via Tax-on-web, dan kun je automatisch de volgende attesten raadplegen:

  • je hypothecaire leningen (attest 281.61)
  • je individuele levensverzekeringen (attest 281.62)

Een wizard leidt je vervolgens door de aangifte. Als je alle vragen hebt doorlopen, krijg je een samenvatting van de gegevens. Ga je akkoord, klik dan op ‘overbrengen’ en de gegevens worden naar je aangifte overgeschreven. 

Meer weten over het belastingvoordeel op je hypothecaire lening?
Bezoek een van onze kantoren of maak een afspraak met een van onze experts.