Is jouw pensioen straks hoog genoeg?

Weet jij hoeveel pensioen je later zal krijgen? De pensioenkloof – het verschil tussen je laatste salaris en je pensioen – blijkt in praktijk vaak toch groter dan gedacht. Wil je later dezelfde levenstandaard behouden, dan heb je een aanvullend pensioen nodig.

Als je wil weten wat je straks te besteden hebt als gepensioneerde, bekijk dan het hele plaatje. Je pensioen bestaat niet enkel uit het wettelijke pensioen. Het inkomen dat je hebt als gepensioneerde kan uit verschillende bronnen komen; die worden de vijf pensioenpijlers genoemd. De eerste pijler is je wettelijke pensioen, de tweede pijler is het extralegale pensioen dat samenhangt met je beroepsactiviteit zoals je groepsverzekering of pensioenfonds van je werkgever of het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ). De derde pijler is het vrije fiscale sparen of pensioensparen, pijler vier is het niet-fiscale sparen of het vermogen dat je gedurende je actieve loopbaan kan opbouwen. De vijfde pijler is je eigen woning.

Met je wettelijke pensioen en je groepsverzekering samen heb je – na een loopbaan van 40 jaar – gemiddeld 50 tot 70% van je laatste netto inkomen. Voor de rest moet je zelf zorgen

De basis: je wettelijk pensioen

Een wettelijk pensioen krijgt iedereen die gewerkt heeft, of je nu werknemer, zelfstandige of ambtenaar bent of een gemengde loopbaan hebt. Je wettelijk pensioen wordt tot je overlijden uitgekeerd, maar het zal altijd lager zijn dan wat je tijdens je actieve carrière verdient. Het verschil tussen je laatste salaris en je wettelijke pensioen is je pensioenkloof. Al naargelang je professioneel statuut krijg je vandaag gemiddeld 2.273 € als ambtenaar, 1.077 € als loontrekkende en 758 € als zelfstandige. Het algemene Belgische gemiddelde voor het wettelijke pensioen is 1.119 €.

Dat gemiddelde wettelijke pensioen ligt dus vrij laag. Als je je levensstandaard wil aanhouden, kan je dus maar beter zorgen voor een aanvullend pensioen. De combinatie van je wettelijke pensioen en je groepsverzekering zorgt ervoor dat je – na een loopbaan van 40 jaar – over 50 tot 70% van je laatste netto inkomen kan blijven beschikken. Voor de rest moet je dus zelf zorgen.

Hoe hoog je pensioen later zal zijn, hangt niet alleen af van het aantal jaar dat je gewerkt hebt, maar ook van je statuut. Als ambtenaar zal je pensioen bijvoorbeeld hoger zijn dan als zelfstandige

Dit kan je zelf doen

Welke mogelijkheden heb je daarvoor? De meeste Belgen doen aan pensioensparen met fiscaal voordeel. In die zogenaamde derde pensioenpijler heeft de doorsnee Belg 19.900 euro gespaard. Je kan storten tot en met het jaar dat je 64 wordt. Daarnaast kan je ook pensioensparen zonder fiscaal voordeel. “Dat lijkt misschien minder interessant,” zegt John Romain van Immotheker Finotheker, “maar dat is niet zo. Het grote voordeel van deze vierde pijler is dat dit stuk van je vermogen niet vast zit, het blijft liquide. Je kan dus aan je geld als je het nodig hebt.”

De vijfde pijler – je eigen huis – zorgt ervoor dat je na je pensioen geen huur hoeft te betalen en dus relatief minder inkomen nodig hebt. “Met een eigen huis kan je je gewone levensstandaard blijven behouden na je pensioen als je inkomen uit je wettelijke pensioen samen met de inkomsten uit je andere pensioenpijlers zo’n 80 % van je laatste loon bedraagt,” zegt John Romain.

Bereken je pensioen

Dat gemiddelde wettelijke pensioen ligt dus vrij laag. Als je je levensstandaard wil aanhouden, kan je dus maar beter zorgen voor een aanvullend pensioen. De combinatie van je wettelijke pensioen en je groepsverzekering zorgt ervoor dat je – na een loopbaan van 40 jaar – over 50 tot 70% van je laatste netto inkomen kan blijven beschikken. Voor de rest moet je dus zelf zorgen.


Maak hier een afspraak