Wat je moet weten over de woonbonus

19 januari 2016

Als je je eerste en enige eigen woning koopt, helpt de overheid je een handje met de woonbonus. Het bedrag van de bonus wordt afgetrokken van je netto belastbare inkomen. Die belastingvermindering moet ervoor zorgen dat meer mensen een eigen woning kunnen verwerven.

Wat is de woonbonus?

De woonbonus werd in 2005 ingevoerd. Als je een hypotheeklening had afgesloten voor 1 januari 2015 voor je eerste en enige woning, kreeg je aanzienlijk belastingvoordeel: naast een basisbedrag van 2280 euro (voor het aanslagjaar 2015) kreeg je ook nog 760 euro extra fiscaal voordeel voor de eerste 10 jaar waarin je je hypotheeklening terugbetaalt. Daar bovenop kwam nog eens 80 euro als je tenminste 3 kinderen ten laste had op 1 januari na het jaar waarin je je lening had aangegaan. Dat betekende dus een belastingvoordeel van 3120 per persoon of 6420 euro voor een gehuwd of wettelijk samenwonend koppel.

De kosten ervan voor de overheid wogen zwaar door, vooral in Vlaanderen: 1,7 miljard euro in 2014, voor Wallonië kostte de woonbonus datzelfde jaar 730 miljoen euro en voor Brussel 140 miljoen euro.

Bij de zesde staatshervorming van 2014 is die woonbonus een vrij complex systeem geworden: door de splitsing van vastgoed in ‘eigen woningen’ waarvoor de gewesten bevoegd zijn en de niet-eigen woning (zoals tweede verblijven) die federale bevoegdheid blijven, bestaan er eigenlijk vier woonbonussen, telkens met verschillende bedragen.

Hervormd in 2015

In Vlaanderen werd beslist om de woonbonus te hervormen, één van de besparingsmaatregelen voor de begroting. Voor nieuwe leningen vanaf 2015 werd niet enkel het bedrag van de woonbonus verlaagd (van 3.040 tot 2.280 euro), maar ook het percentage van de belastingvermindering (40 %). Zo levert de nieuwe Vlaamse woonbonus per koppel jaarlijks tot 1.300 euro minder fiscaal voordeel op. Ook besliste Vlaanderen de fiscale voordelen voor nieuwe en oude leningen definitief te bevriezen. Door die permanente indexatiestop zal het belastingvoordeel voor leningen in Vlaanderen op termijn verdampen. Wel heeft de Vlaamse regering beslist dat de woonbonus vanaf 2016 niet alleen meer zal gelden voor wie een eerste woning koopt. Het toepassingsbied van de woonbonus wordt verruimd tot élke eigen woning ongeacht of het de eerste, tweede of derde woning betreft, zolang de woning bewoond wordt door de kredietnemer die de lening betaalt. Eigenaars die al een huis bezitten, zullen wel een lager belastingvoordeel krijgen.

Brussel behoudt de woonbonus voorlopig tot 2017 , een bewuste strategie van het gewest om meer jonge gezinnen aan te trekken. Brussels minister Guy Vanhengel wil die daarna afschaffen en vervangen door een systeem van verlaagde registratierechten. Volgens hem is dat voordeliger voor kopers: zo krijg je je korting onmiddellijk bij de aankoop van je woning en wordt het niet uitgesmeerd over verschillende jaren, zoals de woonbonus.

Het Waalse gewest besliste om een hogere woonbonus te behouden, die bovendien geïndexeerd blijft.

Vlaanderen, Brussel & Wallonië

Hoe zit het in de drie gewesten voor de woonbonus voor een lening die je voor je enige eigen woning hebt aangegaan? Dit zijn de cijfers voor 2015.

Vlaams gewest Brussels Gewest Waals Gewest Woonbonus 1.520 + 760 + 80 (indien minstens 3 kinderen ten laste) 1.520 + 760 + 80 (indien minstens 3 kinderen ten laste) 1.520 + 760 + 80 (indien minstens 3 kinderen ten laste) Indexatie van de woonbonus? Nee Ja Ja Belastingvermindering 40% + gemeentetaks 45% 40%

Woon je in Vlaanderen, Brussel of Wallonië? Dat maakt wel degelijk verschil uit voor de voordelen die je krijgt met de woonbonus.

 

Zoveel levert de woonbonus je op in Vlaanderen

Als je in Vlaanderen woont, kan je nu tot een bedrag van 1.520 euro (per persoon) fiscale voordelen genieten. Dit bedrag wordt nog verhoogd met 760 euro gedurende de eerste tien jaar van het krediet. Met minstens drie kinderen ten laste (op 01/01 volgend op het afsluiten van de lening) kan je nog eens 80 euro bijtellen.

In Vlaanderen worden de bedragen van de woonbonus in 2015 niet meer geïndexeerd. Hier levert de woonbonus in 2015 een fiscaal voordeel op van 40% + gemeentetaks bv 8% = 43,2%. Voor een gezin met 2 kinderen betekent dit 2.280 euro woonbonus per jaar per belastingplichtige x 43,2% / = 984,96 euro/jaar of 82/m euro fiscaal voordeel voor een alleenstaande of 164 euro voor een koppel in de eerste 10 jaar. Na die 10 jaar bedraagt de woonbonus 1.520 per jaar, wat tegen 43,2% het fiscaal voordeel op 656,64 euro/jaar brengt of 55 euro/m voor een alleenstaande en 110 euro voor een koppel. De Vlaamse overheid sponsort 57,35% van de betaalde rente; dit doet de intrestvoet dalen van 2,51% naar 1,12% of 1,39% voordeel.

Zoveel levert de woonbonus je op in In het Brussels Gewest

Als je in Brussel woont, kan je nu tot een bedrag van 2.290 euro (per persoon) fiscale voordelen genieten. Dit bedrag wordt nog verhoogd met 760 euro gedurende de eerste tien jaar van het krediet. Met minstens drie kinderen ten laste (op 01/01 volgend op het afsluiten van de lening) kan je nog eens 80 euro bijtellen.

In Brussel worden de bedragen van de woonbonus in 2015 en de volgende jaren (voorlopig) nog geïndexeerd.

In Brussel levert de woonbonus in 2015 een fiscaal voordeel op van 45% + gemeentetaks bv 8% = 48,6%. Voor een gezin met 2 kinderen betekent dit 3.050 euro woonbonus per jaar per belastingplichtige x 48,6% / = 1.482 euro/jaar of 124/m euro fiscaal voordeel voor een alleenstaande of 247 euro voor een koppel in het eerste jaar, maar deze bedragen worden (voorlopig) geïndexeerd.

De Brusselse overheid sponsort in dit geval mee dan de volledig betaalde rente . De woonbonus doet de intrestvoet dalen van 2,51% naar - 0,44% , in de veronderstelling dat de huidige woonbonusbedragen + indexatie aan bijvoorbeeld 2% en de belastingvoordelen gedurende 25 jaar behouden blijven.

Zoveel levert de woonbonus je op in In het Waals gewest

In het Waals gewest kan je tot een bedrag van 2.290 euro (per persoon) fiscale voordelen genieten. Dit bedrag wordt nog verhoogd met 760 euro gedurende de eerste tien jaar van het krediet. Met minstens drie kinderen ten laste (op 01/01 volgend op het afsluiten van de lening) kan je nog eens 80 euro bijtellen.

In het Waals Gewest worden de bedragen van de woonbonus in 2015 en de volgende jaren (voorlopig) nog geïndexeerd.

In het Waals Gewest levert de woonbonus in 2015 een fiscaal voordeel op van 40% + gemeentetaks bv 8% = 43,2%. Voor een gezin met 2 kinderen betekent dit 3.050 euro woonbonus per jaar per belastingplichtige x 43,2% / = 1.318 euro/jaar of 110/m euro fiscaal voordeel voor een alleenstaande of 220 euro voor een koppel in het eerste jaar. Deze bedragen worden (voorlopig) geïndexeerd.

De Waalse overheid sponsort meer dan de volledig betaalde rente. Dit doet de intrestvoet dalen van 2,51% naar - 0,08% (in de veronderstelling dat de huidige woonbonusbedragen + indexatie aan bv. 2% en de belastingvoordelen gedurende 25 jaar behouden blijven).

Blijf op de hoogte

Ook interessant

blogposts over Wonen