Wat je moet weten over registratierechten

Hoe hoog zijn registratierechten als je een woning of een bouwgrond koopt ? Kan je er vermindering op krijgen? En wat als je je huis verkoopt en een ander huis koopt, moet je ze dan opnieuw helemaal betalen? Registratierechten in drie vragen en drie antwoorden.

1. Betaal je groot of klein beschrijf?

Bij aankoop van je woning betaal je registratierechten. Die verschillen naargelang het gewest waar je je huis koopt. In Vlaanderen betaal je 10% bij groot beschrijf en 5% bij klein beschrijf, in het Waalse gewest is dat 12,5% voor groot beschrijf en 6 % bij klein beschrijf, in het Brusselse gewest is klein beschrijf afgeschaft en betaal je sowieso 12,5% registratierechten.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een klein kadastraal beschrijf liggen vast: is het K.I. (Kadastraal Inkomen niet-geïndexeerd) gelijk of minder dan € 745 (tot 2 Kinderen Ten Laste), € 845 (3 en 4 KTL), € 945 (5 en 6 KTL), € 1045 (>7 KTL) dan heb je recht op het zogenaamde klein beschrijf. Je moet er binnen 3 jaar gaan wonen en er gedurende 3 jaar onafgebroken blijven wonen.

2. Kan je vermindering krijgen op registratierechten?

Als je je eerste en enige woning (of bouwgrond) koopt en dus nog geen eigenaar bent van een woning of bouwgrond, heb je in het Vlaamse gewest recht op verminderde registratierechten. Door dat ‘abattement’ betaal je geen registratierechten op de eerste schijf van 15.000 euro. De korting kan oplopen tot 1500 euro. Het gaat altijd om de enige aankoop: als je pas je woning verkocht hebt, kom je opnieuw in aanmerking voor een abattement voor een volgende aankoop. Je moet ook binnen de twee jaar in de woning wonen of binnen de vijf jaar bij aankoop van een bouwgrond of appartement op plan. De woning moet ook dienst doen als hoofdverblijfplaats en je bent er gedomicilieerd. Je moet de volle eigendom van de woning hebben, vruchtgebruik is niet genoeg. In het Brusselse gewest heb je zelfs een vrijstelling van registratieregistratierechten op de eerste aankoopschijf van 60.000 euro of 75.000 euro, naargelang de ligging van de woning.

Naast het gewone abattement bestaat er ook een renovatie-abattement, als je een verwaarloosde, leegstaande of onbewoonbare woning aankoopt om die te renoveren als je hoofdverblijfplaats. Als je voldoet aan een aantal voorwaarden, wordt de heffingsaanslag voor je registratierechten in Vlaanderen met 30.000 euro verminderd.

Daarnaast is er ook sprake van een bij-abattement: als je in het Vlaamse gewest in aanmerking komt voor een verminderde registratierechten en een hypothecaire lening aangaat om je eerst en enige woning of bouwgrond te financieren, kan je een bijkomend voordeel van 1000 euro genieten. Bij klein beschrijf is dat nog meer.

3. Kan je registratierechten meenemen?

Stel: je verkoopt je gezinswoning en koopt een andere woning aan. Kan je dan eerder betaalde registratierechten ‘meenemen’ of moet je die opnieuw helemaal betalen? In het Vlaamse gewest kan je eerder betaalde registratierechten meenemen, weliswaar beperkt tot de registratierechten die je betaalt op je nieuwe aankoop. Verkoop je eerst de huidige woning en koop je vervolgens de nieuwe, dan wordt die 12.500 euro onmiddellijk verrekend bij de te betalen registratierechten op de nieuwe aankoop. Teken je eerst de aankoopakte van de nieuwe woning en pas nadien de verkoopakte van de huidige woning, laat dan in de aankoopakte van de nieuwe woning vermelden dat je een terugstorting wenst van de te veel betaalde registratierechten. Tussen de nieuwe aankoop en de verkoop van de huidige woning mag maximaal 2 jaar liggen. Het abattement en de meeneembaarheid mogen niet gecumuleerd worden, zodat je zal moeten kiezen. De meeneembaarheid is meestal veel gunstiger.


Maak hier een afspraak